Restoratif Diş Tedavisi

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalımızda 2,3,4 ve 5. Sınıf öğrencilerimize teorik ve klinik olarak Restoratif Tedavide Muayene ve Tedavi Planlaması, Çürük Tipleri, Çürük Teşhis Yöntemleri, Çürük Teşhisinde Radyografların Rolü, Mine ve Dentin Çürüğünün Tabakaları, Çürük Uzaklaştırma Yöntemleri, İndirek ve Direk Kuaffaj, Remineralizasyon Ajanları, Diş Aşınmaları, Erezyon, Abrazyon, Abfraksiyon.

Adezyon ve Bonding Sistemler, Sınıf I,II, III, IV, V ve VI Kompozit Retorasyonlar Cam İyonomer Simanlar, Diş Beyazlatma Yöntemleri, Laminalar, Inley ve Onleyler, Minimal İnvaziv Diş Hekimliği, Restoratif Tedavide Lazer Uygulamaları, Koruyucu Önlemler, Gülüş Estetiği, Diastema Kapatılması gibi çeşitli konularda eğitim verilmektedir. Dönem 2 ve 3’ de Fantom kafalarda klinik öncesi pratik eğitimi başarı ile tamamlamış, 3. Dönemin yarısından itibaren Suat Günsel Diş Hastanemizde akademik kadromuzun uyguladığı tedavileri izleyip teorik ve pratik becerisini geliştirmiş ve bir üst sınıfa geçmeye hak kazanmış öğrenciler son iki yıllarında entegre kliniklerde hasta tedavi aşamasına geçerler.

Fakülteye gelen erişkin hastaların diş yapılarının gelişimsel ve kazanılmış hastalıkları nedeniyle görülebilen form bozukluklarını düzeltmek, restore etmek, dişin fonksiyon ve estetiğini yeniden kazandırmak amacı taşıyan bir uzmanlık dalıdır.

Prof. Dr. Şölen GÜNAL
Anabilim Dalı Başkanı