Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalımızda 3, 4, ve 5. Sınıflara teorik ve klinik uygulamalar ile eğitim verilmektedir. Anabilim dalının işlevi hastalıklara doğru tanı koymak ve doğru tedavi planı yapmaktır. Teorik ve klinik olarak anamnez, intraoral ve ekstraoral muayene, tedavi planlaması, intraoral ve ekstraoral radyografi teknikleri uygulama ve yorumlama, dijital görüntüleme, radyasyon fiziği, biyolojisi ve radyasyondan korunma , periodontal radyoloji, implant radyolojisi, yumuşak doku kalsifikasyonları, sistemik hastalıklar, dental anomaliler, kraniofasiyal anomaliler, odontojen ve nonodontojen kistler, malign ve benign tümörler, çene kemiklerini tutan hastalıklar, oral mukoza hastalıkları, temporomandibuler eklem hastalıkları ve görüntüleme teknikleri, tükürük bezi hastalıkları, maksiller sinüs hastalıkları ve ileri görüntüleme teknikleri gibi çeşitli konularda eğitim verilmektedir. Diş Hekimliği Fakültesine müracaat eden hastaların ilk muayene ve değerlendirilmesinin yapıldığı bölümdür. Hastanın genel sağlık durumu ve diş hekimliği ile ilgili hikayesi öğrenilir. Ekstraoral ve intraoral muayenesi yapılır. Radyografları ve gerekli görüldüğünde konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve ultrason görüntüleri de değerlendirilir. Bütün bu değerlendirmeler ışığında hastaların ilgili bölümlerle konsültasyonu sağlanır. Anabilim dalımızın iki kliniği vardır. Oral Diagnoz kliniğinde ilk muayene, Radyoloji kliniğinde de radyolojik değerlendirilmeler yapılmaktadır. Radyoloji kliniğinde fosfor plak, dijital panoramik görüntüleme, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, medikal monitör ve yazılımları fakültemize başvuran hastalarımızın radyografik incelemeleri için ve akademik çalışmalar için kullanılmaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı