Temel Bilimler

Temel tıp eğitimi Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri tarafından sürdürülmektedir. Temel Tıp Bilimleri tarafından mezuniyet öncesi tıp eğitiminde farklı evre ve yıllarda canlılığın devamı için gerekli özellikler hücre, doku, hastalık, hastalık oluşum mekanizmaları ve tedavinin temel prensiplerini öğretmeye yönelik eğitim vermektedir. Anatomi Anabilim Dalı Biyofizik Anabilim Dalı Biyoistatistik ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Fizyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Temel Tıp Bilimleri içerisinde yer almaktadır.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Akademik Kadrosu