Vizyon ve Misyon

Değerlerimiz
Diş Hekimliği Fakültesi; öğrencilere, hastalara, eğitimcilere ve bölgemizdeki halka ağız sağlığını geliştirerek hizmet etmeyi taahhüt eder.

Bu taahhütlerimiz değerlerimizin güvencesinde gerçekleşecektir.

Bu değerler; Şefkat, mükemmeliyet, eşitlik, güvenilirlik, yenilikçilik ve laikliktir.

Vizyonumuz
Girne Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, her hastaya kapsamlı hizmet  sunmak için uluslararası diş hekimliği eğitiminde mesleğe liderlik edecek   ve daha ileri gidecektir.

Misyonumuz
Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin misyonu, koruyucu diş hekimliğini temel alarak, uluslararası alanda güvenilirliğe sahip ve mükemmel iletişim becerileri olan, kendine güvenli diş hekimleri yetiştirmek, hastalarımıza akademik bir bakış açısı sunarak, kanıta dayalı yenilik ve keşfe öncülük ederek, ağız ve diş sağlığı çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayarak, insani değerleri ve itibarı yükselterek ve ağız ve diş bakımını toplum sağlığıyla senkronize ederek geliştirmektir.